MAJOR

Nazywam się Major Sium Yimesghen i jestem obywatelem Erytrei. Obecnie mieszkam na Malcie, jestem uchodźcą (czekam właśnie na przesiedlenie do już trzeciego kraju). Celem mojego projektu artystycznego jest pokazanie realiów zycia emigrantów oraz uchodźców; aby powiedzieć innym, że ludzie uciekają ze swych rodzinnych stron, nie mając innego wyboru jak tylko uwolnić się z kajdan dyktatury, tyranii, zbrodni, tortur, niewolnictwa, kryzysów politycznych oraz wojny cywilnej.