‚Childhood is a human water, a water which comes out of the shadows. This childhood, in the mists and glimmers, this life in the slowness of limbo gives us a certain layer of birth…’

—Gaston Bachelard

„Dzieciństwo nie jest w nas rzeczą, która umiera lub wysusza się dopełniwszy swego cyklu, nie jest ono wspomnieniem, lecz najżywotniejszym skarbem, który ciągle wzbogaca nas na przekór nam samym.”

—Franz Hellens

W swoich scenach i przedstawieniach dzieciństwa, mam nadzieję przybliżyć się i uchwycić możliwie wyraźnie nas samych w naszym otoczeniu. Pracami tymi staram się na nowo poznać i odkryć przeszłość. Na dalekiej północnej chińskiej prowincji, skala w jakiej zachodzą zmiany (i jest niszczona przyroda) jest nieco mniejsza niż gdziekolwiek indziej. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć swoisty kod, czy też ciągłość relacji pomiędzy naturą, a człowiekiem.

—Shuwei Liu